Industristädning och lagerstädning – ISO Konsultservice AB Städföretag i Växjö, Kalmar och Jönköping

Specialanpassade metoder för industristädning

Industristädning är lite speciellt då det ofta är väldigt hårt nedsmutsade golv och slitna ytor att städa. Industristädning kräver oftast en helt annan maskinpark med exempelvis skurmaskiner än vid normal städning.

Många glömmer ofta bort att sköta industrilokalerna på ett bra sätt trots att det är lika viktigt som kontorsstädning. Industrilokalen ska förutom att ge ett representativt intryck även förstås vara hälsosam för de som arbetar där.

Metoder på industristädning är ofta specialanpassade med tydliga överenskommelser om vad som ska utföras innan arbetet påbörjas. Vi på ISO Konsultservice AB arbetar med kunder i området kring Växjö, Kalmar och Jönköping. Välkommen att kontakta oss för professionell rådgivning och för offert!

Några exempel på vad som kan ingå:

  • Höghöjdsstädning  – dammsugning/rengöring av vertikala ytor från tak till golv.

  • Rengöring/skurning av arbetsplatsutrustning/maskiner

  • Maskinell enborstskurning av produktions/lagergolv där hela bruttoytan skuras/sopas.

  • Maskinell kombiskurning av fria produktionsytor där nettoytan skuras/sopas.