Personalpolicy

Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att vi ska kunna förverkliga vårt företags visioner och mål. Principen om ett hållbart nyttjande har också sin relevans i arbetslivet, det innebär att vi på bästa sätt ska ta tillvara och utveckla de mänskliga resurserna inom verksamheten. Med kunniga och motiverade medarbetare blir vårt företag livskraftigt och framgångsrikt. Tillsammans skapar vi en god arbetskultur som ger nöjda medarbetare.

Arbetstid

Normal arbetstid är ett av våra gemensamt framtagna mål. För att kombinera tillgänglighet med målet bör alla eftersträva att förlägga normalarbetstiden så att maximal team - och kundnytta erhålls.

 

Trivsel

Vi månar om en god och trivsam arbetsplats. Alla ska känna trivsel, omtanke och glädje på jobbet. Trivsel uppstår när alla hjälps åt att hålla ordning och reda både på sin egen arbetsplats och i gemensamma utrymmen, såväl inne som ute. Trivs vi kommer även våra besökare att trivas och känna sig välkomna.

Medarbetarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö är högt prioriterad. Vi lyssnar på våra medarbetare för att hitta antydan till problem så att vi kan motverka ohälsosam och ojämn arbetsbelastning, diskriminering, kränkande särbehandling och mobbing.

 

Kommunikation

Kommunikation betyder ”att göra gemensamt”. En öppen dialog om målen för företaget ska föras på alla nivåer i verksamheten för att skapa delaktighet, samarbete och nytänkande. Vi vill aktivt främja en arbetskultur där det är naturligt att alla säger sin mening, där alla lyssnar och där alla bemöter varandra med respekt.

 

Kreativitet

Arbetsgrupper som består av medarbetare med skilda kompetensområden, med skilda personliga erfarenheter och med olika kulturella bakgrunder skapar förutsättningar för inspiration och kreativitet. Vi vill stimulera och främja att människor med olika bakgrund möts och arbetar tillsammans.

 

VD

Isak Behrem

Iso Konsultservice AB